Truyện Linh Dị

    Mô tả thể loại: Nội dung chủ yếu tập trung vào đề tài kinh dị, thần bí, ma quỷ,...Nhân vật chính có thể có những khả năng đặc biệt.