Chính sách bảo mật

  VIP-BNS đảm bảo các điều sau về tính riêng tư của người tham gia hoạt động tại tất cả các website/ứng dụng trong hệ thống:

  1. Không tiết lộ địa chỉ email, hay các thông tin cần bảo mật khác cho bên thứ 3, trừ khi bạn vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ hoặc vi phạm pháp luật.
  2. Không tiết lộ địa chỉ IP cho bên thứ 3.
  3. Không tiết lộ vị trí của bạn cho bên thứ 3. Đồng thời chỉ sử dụng thông tin này để cải thiện chức năng của website. Mọi việc đều hoàn toàn tự động.
  4. Hệ thống Vip-Reader lưu trữ các hoạt động mang tính công khai khi bạn tham gia hoạt động gồm: các hoạt động chung về truyện và hoạt động chung về tài khoản.
  5. Các thông tin bạn nhập vào website hầu hết đều là công khai, vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc giữ tính riêng tư các thông tin đó.
  6. Người Dùng được quyền truy cập, tiếp cận hoặc liên hệ trực tiếp bộ phận hỗ trợ của Bạch Ngọc Sách để thực hiện việc xóa hoặc hủy một số thông tin cụ thể; Đối với các thông tin Người Dùng không thể tự ý xóa hoặc hủy thì Người Dùng có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ của Bạch Ngọc Sách để được hướng dẫn và hỗ trợ.