Bản quyền

   

  1. Vip-Reader và các website/ứng dụng trong hệ thống luôn ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ.
  2. Vip-Reader là một nền tảng mở, các thành viên có quyền đăng ký đăng truyện do mình sáng tác, dịch hoặc chuyển ngữ từ các ngôn ngữ khác.
  3. Vip-Reader luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trong hệ thống đều hợp pháp, tuy nhiên chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên website và ứng dụng.
  4. Vip-Reader sẽ sử dụng mọi biện pháp về công nghệ như gỡ bỏ, cấm IP đối với các tác phẩm có vấn đề với bản quyền hoặc được tác giả gốc yêu cầu.
  5. Vip-Reader không đại diện cho các dịch giả, conver-editor, tác giả (gọi chung là các contributor) là thành viên trên các website/ứng dụng của hệ thống Vip-Reader.
  6. Vip-Reader không có trách nhiệm truy cứu, kiện tụng và phân giải đối với các tác phẩm không do Vip-Reader sở hữu bản quyền.

  Tất cả các vấn đề liên quan tới bản quyền, vui lòng liên hệ trực tiếp qua email: bachngocsach.vipreader@gmail.com