Truyện Sáng tác

    Mô tả Danh mục: Truyện Sáng tác là tác phẩm do chính tác giả người Việt chúng ta viết ra. Bạch Ngọc Sách với mong muốn tạo điều kiện ươm mầm cho các tác giả trẻ , góp phần phát triển nền văn học nước nhà.